Trafikkmeldingar for ekspressbuss

Dei kommersielle aktørane Vy og Nor-Way Bussekspress har fleire ekspressbussruter som går gjennom Sogn og Fjordane.

I rutesøk er desse merkte med VY for Vy-ruter, og NW for Nor-Way-ruter.

Du finn avviksinformasjon for ekspressbussrutene her:

Kontaktinformasjon til Vy og Nor-Way finn du her.

Oversikt over ekspressbussruter gjennom Sogn og Fjordane.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk