Fare for busstreik frå laurdag 26. september

Det er varsla at busstreiken vil bli utvida til Vestland frå laurdag 26. september. Dersom dette skjer, vil det få omfattande konsekvensar for busstilbodet i heile Vestland frå og med laurdag morgon.

Moglege konsekvensar 

I Vestland fylke vil det gå nokre få enkeltturar i nokre ruteområde.

Sjå deltaljert oversikt over kva for bussar som vil gå under streiken her!

Båt og ferge vil køyre som normalt. 

Digital ruteinformasjon vil ikkje bli oppdatert med innstilte avgangar, men vi vil leggje ut generell informasjon om streik i alle våre kanalar. 

Reisegarantien (refusjon for alternativ transport når bussen ikkje kjem) gjeld ikkje ved streik. I tråd med spelereglane som gjeld for lovlege arbeidskonfliktar, gjer Kringom ingen kompenserande tiltak for å bøte på konsekvensane av streiken.

Det vil være vanleg undervisning på vidaregåande skulane i Vestland ved ein eventuell streik.

Serviceskyss kan bli ramma 

I forbindelse med busstreiken vil nokre av Serviceskyss rutene bli innstilt. Dei berørte kommunane er lista under:  

Ruter innstilt: Leikanger, Fjærland, Lærdal, Vik, Årdal, Bremanger, Fjaler, Hyllestad, Høyanger, Kinn (Florø), Solund, Sunnfjord 

Går som normalt: Kinn (Vågsøy), Stadt, Stryn, Jølster, Askvoll, Gloppen, Gulen, Luster, Sogndal (utanom Fjærland og Leikanger) 

Vi vil oppdatere kringom.no fortløpande om status for streik/ikkje streik. 

 

Del dette:

Språk Norsk - Norwegian