NB: Du finn oppdatert informasjon om endringar i rutetilboda i reiseplanleggaren og under trafikkmeldingar.  
Tabellen er ein samletabell som kan inkludera fleire busslinjer (inkludert ekspressbussar). Linjenummer i tabell kan difor avvike frå linjer som faktisk blir køyrd.  
 
Detaljert informasjon finn ein i reiseplanleggaren.  

Køyrer følgande dagar
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk