Photoevent

Periodekort Kombi

Du som reiser med buss og passasjerbåt i Florabassenget kan kjøpe Periodekort Kombi.

Med eit Periodekort Kombi får du 25% rabatt i tillegg til den vanlege periodekortrabatten på buss og passasjerbåt. Du kan ikkje kombinere rabatten med studentrabatt.

Merk: Kaiavgift frå Flora kommune kjem i tillegg, denne vert det ikkje gitt rabatt på.

Periodekort Kombi er personleg og gjeld for ein vaksen eller eit barn på ei bestemt strekning i 30 dagar frå kjøpsdato, med uavgrensa tal reiser. Periodekort for barn gjeld berre for privatkundar.

Du kjøper kortet ved å ta kontakt med ruteselskapa, eller bestille kortet elektronisk ved å følgje lenkene nedanfor. Hugs å legge ved bilde av deg sjølv når du skal bestille periodekort. 

Periodekort Kombi for båt-buss og buss-båt kan du kjøpe hos Fjord1 og Firda Billag. For buss-båt-buss-reise, må du kjøpe kortet hos Firda Billag.

Du kan fornye periodekort Kombi på Kringom sine bussar, båtane i Florabassenget eller på kontoret til Firda Billag i Førde. Hugs gyldig legitimasjon ved kjøp og påfylling av kortet. 

Pant og refusjon

Når du kjøper periodekort for første gong, må du betale 100 kr i pant for produksjon av kortet. Pant vert refundert på alle kort som ikkje skal brukast meir, og som vert innlevert. Dersom kortet er øydelagt, vert ikkje panten refundert.

Ved sjukdom slik at kortet ikkje kan nyttast, betaler selskapa tilbake 1⁄30 av månadsprisen pr. dag kortet ikkje har vore nytta, men ikkje for færre enn 10 dagar. Tilbakebetalinga gjeld 30 dagar frå kjøpsdato.

Periodekort Kombi gjeld berre for buss i kombinasjon med passasjerbåtar i Florabassenget.

Del dette:

Relaterte lenker

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk