www.kringom.no

Nye prisar i 2021

Det blir nye prisar for reiser med buss og lokalbåt frå og med 15. januar 2021. Den årlege prisauken er på 2,5 prosent. 

Gode nyhende til dei som reiser med ungdomskort 

Aldersgrensa for ungdomskort aukar med eitt år, frå 19 til 20 år. Ungdomskortet kan no nyttast i heile Vestland, og i tillegg vert prisen sett ned til 370 kroner. 

Desse får uendra pris 

  • Bybuss Florø og Førde 

  • Serviceskyss 

  • Trygt heim 

Pristabellar  

Her er dei nye prisane som trer i kraft frå 15. januar 2021:    

Del dette: