Korona: Avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland fylkeskommune

Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte og følgje råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når du reiser kollektivt. God hygiene og det å halde god avstand er blant dei viktigaste tiltaka.

 • Unngå å reise kollektivt om du ikkje må. Med avstandskrava som gjeld, kan vi ikkje frakte så mange som normalt. 
 • Det er ditt ansvar å halde god avstand til alle rundt deg, også til førar   
 • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande  
 • Vaksne som ikkje har arbeid i kritiske samfunnsfunksjonar vert oppmoda om å vike for skuleelevar
 • Unngå å stå eller sitte ansikt til ansikt 
 • Bruk sitteplasser før ståplasser  
 • Ikkje stå inntil seteradene og stå spreidd i dei opne områda 
 • Ikkje sitt på avsperra seter 
 • Ha god hand- og hostehygiene  
 • Dersom du er i karantene, sjuk eller har mistanke om at du er smitta, skal du IKKJE reise kollektivt  
 • Benytt bakre inngang på bussar om du kan 
 • Respekter restriksjonar knytt til betaling og kjøp av billett.
 • Ta omsyn til medreisande.

Smitteverntiltak for skoleskyssen

Det er eigne nasjonale råd som gjeld smitteverntiltak for skoleskyssen. Desse går fram av rettleiarane for smittevern for skoletrinna. Les meir om kva råd som gjeld her.

Informasjon til reisande med rullestol:

 • Sjåfører vil frå 17. august igjen bistå med innlasting og sikring av rullestolar som normalt. Sjåføren vil sjølv ta omsyn til eige smittevern.
 • Dersom bussen allereie fraktar ein rullestol eller barnevogn, må du venta på neste buss.

Rutetilbodet:

Sjå også:

Som kunde har du rett til transport innanfor den kapasiteten vi har moglegheit til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikkje gjeld hvis transportmiddelet du skal reise med ikkje har plass.

Takk for at du tek ansvar for at det ikkje blir for mange om bord, og bidreg til å avgrense spreiinga av koronaviruset!

Meir informasjon finn du på følgjande nettsider:

 

 

Del dette:

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk