Photoevent

Ekspressbuss

Til og frå Sogn og Fjordane kan du som reisande nytte deg av fleire ekspressbussruter.

Vy og Nor-Way bussekspress har ruter som tek deg til og frå Trondheim, Ålesund, Bergen, Lillehammer og Oslo.

På ruter som kryssar fylkesgrensene har ekspressbussrutene eigne takstar og rabattordningar. Reiser du internt i fylket med ein ekspressbuss betalar du det same som på lokalbussane.  Du kan også nytte dei same kortprodukta og rabattordningane.

MERK: Frå 1. november kan du ikkje betale med kontantar på Vy sine bussar. Dette gjeld også for deg som reiser med Vy på fylkesinterne reiser i Sogn og Fjordane. Du finn spørsmål og svar om Vy sin kontantfrie prøvemånad på Nettbuss.no

Oversikt over ekspressbussrutene:

I tillegg til ekspressbussrutene går det også fylkeskryssande ruter i fylkeskommunal regi mellom Stryn og Ålesund, mellom Sogndal og Lom, og mellom Flåm og Ål. Informasjon om desse rutene finn du under gjennomgåande bussruter.

Del dette:

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk