Skuleskyss for vidaregåande skuleelvar

Den enkelte elev i vidaregåande må sjølv søkje om skuleskyss kvart år. Dette gjer du ved å gå inn på https://skuleskyss.sfj.no

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk