Reiseplanleggar - no også på nynorsk!

Reiseplanleggaren frå Entur har fram til no berre vore å finne på bokmål og engelsk. Frå og med i dag er det også ein nynorsk versjon tilgjengeleg.

Når du er inne på en-tur.no eller har gjort eit reisesøk på kringom får du opp dette vinduet:

nynorsk2.JPG

Her får du høve til å velje nynorsk versjon.

På kringom.no manglar denne "footeren" der språk kan veljast fordi dei kjem rett inn på resultatsiden til Entur og footeren berre finnast på framsida til en-tur.no. Dette vil bli fiksa i ein seinare versjon.
Løysinga fungerer slik at har du endra språk vil vi hugse det slik at du også neste gang får nynorsk. Dette gjelder også kringom.no, så per no kan ein brukar endre til språk på kringom.no ved å stille på språk på en-tur.no og når dei neste gong går inn på Kringom, vil den vere på nynorsk.
 
Merk også at det finnast produktnamn og anna som enno ikkje er på nynorsk og dette skal det jobbast meir med. Entur meiner likevel denne første versjonen vil kunne fungere greitt for så mange at vi vel å legge den ut før alt er heilt perfekt. 

Slik ser en-tur.no ut i nynorsk versjon:

nynorsk.JPG

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk