Espen Nyttingnes

Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod i Sogn og Fjordane som er ope for alle, og skal vere tilrettelagd for alle. Ordninga var tidlegare kjent under namnet seniorskyss.

Kommunane organiserer sjølve serviceskyss og kunngjer rutene i området sitt. Skyssen er organisert i faste ruter, ofte inn til kommunesenteret eller andre mindre sentra.

Brukarane bestiller skyss seinast dagen før, innan eit fastsett tidspunkt. Brukarane vert henta heime og vert køyrde frå dør til dør.

Brukarane betalar ein eigendel på 30 kroner kvar veg.

Serviceskyssen skal vere tilrettelagt og open for alle, og køyretøya som vert nytta er difor universelt utforma.

Oversikt over ruter i dei ulike kommunane finn du her.

Del dette:

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk