Forseinkingar Førde-Florø

Grunna vegarbeid på tre ulike på punkt på strekninga Førde-Florø på riksveg 5 må passasjerar påreikne forseinkingar. Nokre avgangar på tidspunkt med mykje trafikk er diverre opp mot ein time forseinka.

Korrespondansar kan bli brotne grunna dette.

2017-05-23

Riksveg 5

Stengt busstopp i Bergumkrysset

På grunn av ombygging av Bergumkrysset på riksveg 5 vert busstoppet i retning Førde fjerna frå måndag 27. mars. Det er såleis ikkje busstopp der og reisande må enten bruke busstopp ute ved Hornnes eller ved Naustdalsvegen.

For nærare opplysningar om planarbeidet og tiltaka sjå vegvesen.no/fordepakken.

2017-03-24

Forseinkingar Bybuss Haugum/Hornnes

Grunna vegarbeid med krysset på Bergum vil reisande i tida framover måtte rekne med forseinkingar på bybussen som går via Bergum, Haugum og Hornnes. Dette kan føre til at korrespondansar vidare vert brotne.

2017-03-22
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk