Riksveg 5

Stenger busstopp i Bergumkrysset

På grunn av ombygging av Bergumkrysset på riksveg 5 vert busstoppet i retning Førde fjerna frå måndag 27. mars. For nærare opplysningar om planarbeidet og tiltaka sjå vegvesen.no/fordepakken

2017-03-24

Forseinkingar Bybuss Haugum/Hornnes

Grunna vegarbeid med krysset på Bergum vil reisande i tida framover måtte rekne med forseinkingar på bybussen som går via Bergum, Haugum og Hornnes. Dette kan føre til at korrespondansar vidare vert brotne.

2017-03-22
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk