Kringom på mobil

Lenger søkeperiode

No kan du søke på reiser fire månader fram i tid i reiseplanleggaren på kringom.no

I januar lanserte ny reiseplanleggar på kringom.no. Denne er utvikla av Entur som er eigd av samferdsledepartementet og som samlar rutedata frå alle kollektivselskapa i Noreg.

Frå og med i dag kan du søke i denne nasjonale basen på reiser fire månader fram i tid. Alle kollektivselskap har krav om å levere rutedata til Entur minimum for 120 dagar fram, difor er søkeperioden satt med samme søkeperiode. Entur sin app vil også få same søkeperiode ved neste oppdatering.

Dersom du treng å finne reisedata i Sogn og Fjordane lenger fram enn fire månader, kan du nytte våre rutetabellar. Desse blir no fortløpande oppdatert med rutedata ut 2018. (Merk at dei tabellane som også inneheld rutedata frå andre kollektivselskap enn Kringom, så kan tabellane vere mangelfulle dersom desse selskapa ikkje har levert sine rutedata).

Del dette:

Tips en venn Skriv ut
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk